lørdag 29. desember 2007

Våpenskjold

Min mann sin slekt nedstammer fra en lang rekke med baroner og baronesser.
Slekten har sågar sitt eget våpenskjold. Hvordan dette ble til er det flere forklaringer på, men det er denne historien som man liker å fortelle:
"Den tyske keiseren, Henrik I, (keiser fra 919 - 936) var en Dag være bleven træt paa Jakten og have søgt hen til nærmeste Borg, hvor man imidlertid ikke var belavet paa at motage saa fornemme Gjæster. Borgherren lod seg dog ikke forvirre af Spisekammerets Tarvelighed, men satte muntert frem for sin Keiser, hvad Husets formaaede, og bad han tage tiltakke med er Ret av den Fisk, som der i Egnen hadde at byde på og nogle Bygebrød. At Sult er den bedste Kok og hjertelig Hengivenhed den bedste Vært, bekræftede sig ogsaa her, thi Keiseren følte seg saa velstemt, at han befalede Borgherren fremtidig at føre Fiskene og Brødet i sitt Skjold."
Det er som tatt ut fra et filmmanus eller et klipp fra Shrek!
Jeg burde jo egentlig heretter krevd å bli tiltalt med "Baronesse Petunia" og hatt "candellight supper" alla Mrs. Buchet.
Noen kreative sjeler i familien har fått designet disse krusene med våpenskjoldet på.
Mottoet på våpenskjoldet er: Fidem, genusqve servanus" som betyr
" Vi holder fast ved troen og slekten".
Akkurat det synes jeg er et bra motto!
Vi er faktisk bare 180 med dette etternavnet i Norge i dag. Det var inntil nylig et beskyttet navn, men etter de nye navnelovene er jeg ikke helt sikker.
Kilder:
Slægten i Norge og Danmark av A.T. Glørsen
Slekten 1747 - 2000 av L. Haugen

9 kommentarer:

Marita sa...

Morsomt med slektshistorie. Min familie avstammer fra en Tysk-Østerrisk adelsslekt og vi har visst noe sånt som 6 våpenskiold. Må kanskje titte litt nærmere på den saken og se HVOR i den verden vi kom fra. Jeg har forresten tysk etternavn fortsatt...og vi er heller ikke så mange visstnok.
Ønsker deg Godt nytt år, Baronesse :o)

Frk.Badegakk sa...

Så artig! Sånn som det ser ut nå, så nedstammer jeg fra litt løsaktige fattigfolk med unger til venstre og høyre=P

Min tippoldefar var bl.a en svensk løsarbeider som var "innom" tipp oldemor...*knise*
Lite våpenskjold inni bildet der altså...;)

Anemone sa...

Nå fikk jeg en god latter. PSP under dyna, mannfolk er og blir mannfolk !!! Er det noe som hører til slektshistorien det også ?
For den var spennende du..., eget våpensjold og greier. Tøft !!!

Hadde jeg vært deg hadde jeg fått det rosemalt på hele tverrveggen på huset, DA hadde du fått avisen og Norge rundt på besøk da...

Stor klem på en lørdag aften, og gubben her.... ser innendørs ski-skyting på tv :-(

Her må det handles kjære medsøster, de må da finne andre knapper å trykke på ?

9na sa...

Oi! Nå ble jeg imponert! Whow...

aPe sa...

Skal vi bruke De og Dem heretter nå da, kjære baronesse? Det kan være både morsomt og avslørende med slektshistorie.. Morfar-sida mi stammer fra "Erik Udgammel", som var far til "Erik Gamle". Gammel slekt mao., men ingen adel tror jeg. MEN kanskje Erik var en liten "konge på haugen" i alle fall?

TorAa sa...

Imponerende.
For ikke så baronerende

Harald Dahler sa...

jeg slekter ned fra samme slekt som deg!
forresten så tilhører våpenskjoldet til meidell fammilien.

Reidun Sivertsen sa...

Eg slekter også fra Meidell

Ståle Notland sa...

Jeg stammer også fra Meidell slekten eller som det står i slektsboken jeg har Meidell-Møllerup slekten. som starter i 1636 til 2004 og i den boka har sleken to våpenskjold, ønsker en å finne våpenskjoldet så søk på Møllerup.